WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GROTA

                                                                                                                             Tomaszów Mazowiecki 01.06.2017 r.

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
zapraszają Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się dnia 24 czerwca 2017 r. o godz. 9.00     
 
w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 im. St. Hojnowskiego, ul. Nadrzeczna 17/25 w Tomaszowie Mazowieckim.