NADZÓR INWESTORSKI

Tomaszów Mazowiecki 06.07.2017r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 4/2017/MICHAŁÓWEK w ramach projektu

nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/16-00

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”

na prowadzenie nadzoru inwestorskiego robót elektroenergetycznych została wybrana firma

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inż. Krzysztof Popiołek
z siedzibą 97-213 Smardzewice , ul.Jeneralska 7

wartość zamówienia 6 000,- zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie
zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym

 w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców