Przygotowanie podstrony strony internetowej

Tomaszów Mazowiecki 18.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 1/2017/MICHAŁÓWEK w ramach promocji projektu

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim”

na przygotowanie podstrony strony internetowej Spółdzielni została wybrana Firma

VERALL Zbigniew Skowron sp.j.

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul.Ostrowskiego 12

wartość zamówienia 1 500,00 zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców