Wykonanie plakatów informacyjnych

Tomaszów Mazowiecki 18.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 2/2017/MICHAŁÓWEK w ramach promocji projektu

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”

na wykonanie 100 szt. plakatów informacyjnych została wybrana Firma

Drukarnia SOFAL Sp. z o.o.

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul.Żeromskiego 22/24

wartość zamówienia 351,73 zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie

zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców