Instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej zasilanych powietrzną pompą ciepła w budynkach mieszkalnych w Tomaszowie Mazowieckim na Os.MICHAŁÓWEK

Tomaszów Mazowiecki 29.05.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 3/2017/MICHAŁÓWEK
opublikowanym w Bazie Konkurencyjności nr 1033139
w ramach projektu

 „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”
projekt nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/16-00

na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wykonanie INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZASILANYCH POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA w dziewięciu budynkach mieszkalnych w Tomaszowie Maz. na Os.Michałówek

została wybrana firma
Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Stanisław Krul
z siedzibą ul.Kolejowa 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

działający w ramach konsorcjum zfirmą

ZHU Leszek Kuraszyk
ul.Kordiana 2/8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Wartość zamówienia: 2 477 633,19 zł + podatek VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie
zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym
w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencjii równe traktowanie wykonawców