WYMIANA INSTALACJI WOD-KAN

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W TOMASZOWIE MAZ. UL.TECHNICZNA 2

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

WYMIANĘ INSTALACJI WOD-KAN w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Technicznej 2

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 15.02.2018R. DO GODZ.11.00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA GROTA   
UL.NADRZECZNA 38/40 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

WYMIANA INSTALACJI WOD-KAN

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W TOMASZOWIE MAZ. UL.CHEMIKÓW 3

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

WYMIANĘ INSTALACJI WOD-KAN w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chemików 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 12.02.2018R. DO GODZ.11.00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA GROTA   
UL.NADRZECZNA 38/40 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI