Regulaminy

Zasady najmu lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.
Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA, ustalający obowiązki Spółdzielni oraz jej członków, członków wspólnot mieszkaniowych i najemców w zakresie utrzymania i napraw wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych.