projekty budowlane

Tomaszów Mazowiecki 04.05.2015r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym

na wykonanie „Projektów budowlanych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej zasilanych powietrznymi pompami ciepła"

została wybrana firma

Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Stanisław Krul
z siedzibą ul.Kolejowa 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

wartość zamówienia 4920,- zł brutto za dokumentację jednego budynku

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym
w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców

NADZÓR INWESTORSKI

Tomaszów Mazowiecki 06.07.2017r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 4/2017/MICHAŁÓWEK w ramach projektu

nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/16-00

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”

na prowadzenie nadzoru inwestorskiego robót elektroenergetycznych została wybrana firma

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inż. Krzysztof Popiołek
z siedzibą 97-213 Smardzewice , ul.Jeneralska 7

wartość zamówienia 6 000,- zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie
zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym

 w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej zasilanych powietrzną pompą ciepła w budynkach mieszkalnych w Tomaszowie Mazowieckim na Os.MICHAŁÓWEK

Tomaszów Mazowiecki 29.05.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 3/2017/MICHAŁÓWEK
opublikowanym w Bazie Konkurencyjności nr 1033139
w ramach projektu

 „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”
projekt nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/16-00

na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wykonanie INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZASILANYCH POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA w dziewięciu budynkach mieszkalnych w Tomaszowie Maz. na Os.Michałówek

została wybrana firma
Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Stanisław Krul
z siedzibą ul.Kolejowa 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

działający w ramach konsorcjum zfirmą

ZHU Leszek Kuraszyk
ul.Kordiana 2/8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Wartość zamówienia: 2 477 633,19 zł + podatek VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie
zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym
w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencjii równe traktowanie wykonawców

Wykonanie plakatów informacyjnych

Tomaszów Mazowiecki 18.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 2/2017/MICHAŁÓWEK w ramach promocji projektu

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”

na wykonanie 100 szt. plakatów informacyjnych została wybrana Firma

Drukarnia SOFAL Sp. z o.o.

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul.Żeromskiego 22/24

wartość zamówienia 351,73 zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie

zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców

Przygotowanie podstrony strony internetowej

Tomaszów Mazowiecki 18.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA informuje, że w postępowaniu przetargowym 1/2017/MICHAŁÓWEK w ramach promocji projektu

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim”

na przygotowanie podstrony strony internetowej Spółdzielni została wybrana Firma

VERALL Zbigniew Skowron sp.j.

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul.Ostrowskiego 12

wartość zamówienia 1 500,00 zł netto + 23% VAT

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w sprawie zasad zlecania dostaw i usług w systemie zleconym w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców