Informacja o Projekcie

W dniu 04.04.2017r. Spółdzielnia zawarła z Województwem Łódzkim w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego

UMOWĘ O FINANSOWANIE PROJEKTU
NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/16-00
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

o dofinansowanie Projektu pn.:
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim”.

Spółdzielni zostało przyznane na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 713 872,88 zł,
w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 1 713 872,88 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 744 011,46 zł.

W ramach projektu zrealizowano prace modernizacyjne w dziewięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na Os.MICHAŁÓWEK w Tomaszowie Mazowieckim obejmujące:

Likwidację punktowych źródeł energii

Montaż 17 pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z węzłami cieplnymi

Wykonanie instalacji co i cwu